Strategic Readers don't need tutors. Reading advances independent learning. Our programs are matached to your child interests and school curriculum. We help kids like reading and Filipino and enjoy learning more!

TESTIMONIALS

"Dito sa Learning Library, marami kaming natutunan dahil sa galing ng pagtuturo ng guro. Ang mga marka naming sa mga pagsusulit ay tumataas lalo na sa mga asignatura na nangangailangan ng tulong sa Filipino. Dito rin kami nakakilala ng mga kaibigan mula sa iba’t-ibang antas at paaralan. Ngunit, isang karanasan na hindi mawawala at iyon ang pag-aaral ng mabuti at pagkakaroon ng mga mabubuting kaibigan.” - Camilo Cascalon, 13


LIKE US ON FACEBOOK

BLOG
    Loading, please wait...

PRESS

We've been featured in the Philippine Daily Inquirer.

The Learning Library has been featured in the Philippine Daily Inquirer.

Doing poorly in Filipino? This Library can help

With books starting to lose ground against the Internet, e-books and other new media, a group of book lovers has built a library to spread the love for reading.